Friktionssvetsning kan användas för många olika materialkombinationer.

De flesta metaller kan friktionssvetsas och en rad annars svårsammanfogade material kan med stor fördel friktionssvetsas.

Tekniken gör det möjlig att pröva även oprövade kombinationer, så eventuella speciella behov ser vi som en utmaning – låt oss därför diskutera era önskemål och krav.

Material, form och dimensioner

Friktionssvetsning kan sammanfoga många olika material som normalt inte kan svetsas ihop.

Materialets form är ett av de få förbehåll som måste beaktas vid friktionssvetsning. Svetsningen kan endast utföras på ämnen som kan spännas upp och fås att rotera i förhållande till det andra uppspända materialet. Men oregelbundna ämnen kan som regel spännas upp med hjälp av ett enkelt verktyg.

Svetsdimensionerna beror på materialet, så kontakta Aviatec för en närmare dialog om era behov.