Standard EN ISO 15620:2000

Aviatec använder sig av en unik styrning med ett kvalitetssäkringssystem som mäter och anger tryck och varvtal. Därmed är vår produktion genomdokumenterad i form av en 100 procent mekanisk styrning.

Vid en eventuell avvikelse från referensdata träder kvalitetssystemet in med ett larm som gör att det inte är möjligt att producera vidare utan ställningstagande från maskinoperatör eller kund.

Aviatec använder kvalitetsstyrning som en naturlig del av produktionsprocessen. Den inbyggda mekaniska kvalitetskontrollen – som styr och följer svetsningen – har vi på Aviatec vidareutvecklat så det i dag är möjligt att få dokumentationen utskriven både som ett grafiskt diagram och som en tabell.

Hos Aviatec har kunden naturligtvis också möjlighet att vid särskilt komplexa material få en slutprovning efter individuellt anpassade program. Det kan vara i form av drag- eller böjprovning enligt EU-direktiv.

Därmed är också era kunder alltid säkra på att de får ta emot en produkt som uppfyller de avtalade kriterierna och specifikationerna. Ni undviker besvärliga reklamationer – vilka både kan vara en dyr och resurskrävande upplevelse med risk för att förlora kunder.