Friktionssvetsning är en mycket enkel process

Två ämnen ska svetsas ihop. De spänns upp i maskinen. Det ena är stationärt. Det andra roterar. De pressas mot varandra under högt tryck och det uppstår friktion som medför att materialen snabbt blir plastiska och uppnår en temperatur på mellan 1 000 och 1 100 grader.

På grund av trycket pressas materialet ut åt sidorna – det är svetsvulsten, som därefter kan tas bort. När vulsten tas bort, sker det utan att svetsningens hållfasthet minskar, eftersom ämnena är sammansvetsade över hela ytan – från mitten till den yttre diametern.

Friktionssvetsning är en gammal och väl beprövad teknik som utmärker sig genom att den färdiga svetsen ofta är starkare än själva materialen. Det bekräftar våra dragprover.

Det är lite kuriöst när man tänker på att det som vi gör är detsamma som våra förfäder gjorde när de smidde i järn. Redan på den tiden hade man uppfunnit den rätta tekniken för den starkaste sammanfogningen.

 • Miljövänlig svetsning – inget utsläpp eller förbrukning.
 • Hygienisk svetsning – vackrare slutprodukt utan hål, sprickor eller porer.
 • Elektronisk övervakning – med möjlighet till dokumentation och 100 % spårbarhet.
 • Mindre bearbetning – för slutprodukt.
 • 100 % mekanisk process – färre fel i produktionen.
 • Mindre materialförbrukning – sparar pengar.
 • Hållfasthet – hållbarare med högre hållfasthet är vanlig svetsning.
 • Lägre lönekostnader – det går i genomsnitt åt 20–60 % mindre tid för förarbeten på det enskilda ämnet vid friktionssvetsning.

 

 • Livsmedelsindustrin – slutproduktens höga hygien- och miljövänlighet ger lättare tillgång till nya målgrupper, där våra höga standardkrav på produkter och kostnadsminskningar är viktiga argument.
 • Vindkraftsindustrin – stora möjligheter i detta segment, där hållfasthet kombinerat med mindre underhåll och en allmän besparing är klara fördelar.
 • Industriell produktion – som underleverantör till företag som producerar produkter där materialblandningar, flexibilitet och hållfasthet är viktigt.
 • Entreprenörmaskiner – flexibiliteten och materialmöjligheterna samt de besparingar som möjligheterna ger gör friktionssvetsning till ett naturligt val.