Med friktionssvetsning tillverkar vi en rad olika nedsänkta delar som används vid anläggning av t.ex. järnvägar, broar, räcken, tunnlar, vindkraftsparker och byggnader.Vi kan t.ex. med fördel kombinera rostfritt stål och svart stål – och minskar därmed förbrukningen av material samtidigt som det medför ändå ökad hållfasthet och kvalitet.Dessutom får produkten en betydligt längre livstid, vilket kan mer än halvera kostnaderna för löpande underhåll och eventuella reklamationer. 

Vår produktion är grundligt dokumenterad med högteknologisk kontrollutrustning. Det ger en ojämförbar kvalitetskontroll och kvalitet.

Aviatec levererar till en rad olika anläggningsprojekt. Vi utvecklar gärna nya komponenter i nära samarbete med kunden. Kontakta oss gärna för mer information.