Flexibilitet, precision och trovärdighet är Aviatecs tre grundvärden – som vi gör allt vi kan för att leva upp till.

Aviatec har arbetat med friktionssvetsning i snart trettio år och representerar i Danmark den störste erfarenheten inom området.

Friktionssvetsning har tidigare varit okänt för de flesta i Danmark, men Aviatec har upplevt en stark tillväxt under de senaste åren både på hemmamarknaden och exportmarknaderna. Export utgör 75 procent av Aviatecs omsättning.

Den nyaste utbyggnaden av vår maskinpark gör att vi nu kan ta på oss ännu större och mer komplexa uppgifter. Vi har investerat i nya CNC robotstyrd bearbetningsmaskiner från OKUMA, och en CNC robotstyrd bearbetningsmaskin från DMG Mori som gör att Aviatec kan leverera en totallösning till kunderna – d.v.s. inköp av material, tillkapning, friktionssvetsning, färdigbearbetning, lageravtal och leverans direkt till lager eller produktion. Våra kunder kan alltså välja att köpa hela paketet eller de delar som de har användning för. Vi anpassar varje enskilt avtal individuellt efter kundens behov.

Aviatecs maskinpark består i dag dessutom av vår första svetsmaskin, som hela tiden har utvecklats så att den nu har en kapacitet på 50 ton. Därtill kommer ytterligare en Thompson med 50 tons kapacitet som anskaffades 2007.  Under 2011 anskaffade Aviatec ytterligare en 40-tonsmaskin. De är alla försedda med toppmodern styrhydraulik och datainsamling med larm och blockeringar. Det säkerställer en enormt detaljerad och fullständig dokumentation av en jämn kvalitet definierat mot bakgrund av provsvetsningar.