Friktionssvetsning är en otroligt enkel process, då man roterar det ena ämnet och håller fast det andra – klicka in på på den branschsida som stämmer bäst in på ert företag.