Friktionssvejsning kan bruges ved masser af forskellige materialekombinationer.

De fleste metaller kan friktionssvejses, og en række ellers vanskeligt sammenføjelige materialer kan med stor fordel friktionssvejses.

Teknikken gør det muligt at afprøve endnu uprøvede kombinationer, så eventuelle specielle behov ser vi som en udfordring – derfor lad os drøfte jeres ønsker og krav.

Materiale, form og dimensioner

Netop friktionssvejsning kan sammenføje mange forskellige materialer, som normalt ikke kan svejses sammen. 

Materialets form er et af de få forbehold, der må tages ved friktionssvejsning. Svejsningen kan kun udføres på emner, der kan opspændes og bringes i rotation i forhold til et andet opspændt materiale. Men irregulære emner kan som regel opspændes ved hjælp af et simpelt værktøj.

Svejsedimensionerne afhænger af materialet, så kontakt Aviatec for en nærmere dialog om jeres behov.